Bâd-ı Sabâ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih KOCA’nın hazırlayıp sunduğu,  Bâd-ı Sabâ programında hadis ile sünnetin gündelik hayatımızdaki  yeri konuşuldu.  

Devamını Oku

Prof. Dr. Bünyamin Erul ile Peygamber Tasavvuru Üzerine

Sadece bizde değil İslam âleminin tamamında… Hatta bu asrın başı veya önceki asırlara döndüğümüzde Ahmediye, Muhammediye türü kitaplar vardır. Bu tür kitaplar menkıbevi anlayışı desteklemiştir. Hatta enteresandır bundan 70-80 sene önce halkın elinde Kur’an yokken, Anadolu’nun birçok yerinde halkın elinde bu Ahmediye, Muhammediye türü kitaplar yaygındı. İnsanlar peygamberi Kur’an’dan anlamayı değil de bu tür kitaplardan okumayı, anlamayı yeğlemişlerdir. Ve cahiliye peygamber anlayışından sonra Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu Kur’an-i peygamber anlayışı…

Devamını Oku

Tıbb-ı Nebevi Rivayetleri

Türkiye Hadis Meclisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tıbb-ı Nebevi Paneli, 16 Ekim 2015 Katılımcılar: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU, Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM.  

Devamını Oku

Haccın Sembolleri: Ne Anlama Geliyor?

İnancın pratiğe yansıması olan ibadetler, hem bireyi, hem de toplumu huzura kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu, ibadet boyutuyla Allah-kul ilişkisini güçlendirirken, hikmet boyutuyla da ruh sağlığı ve sosyal dayanışmayı beslemektedir. Bedenle yapılan namaz ve oruç ibadetinde nefis terbiyesi ağır basarken; mal varlığıyla yapılan zekât, sadaka ve kurban ibadetlerinde dayanışma ruhu öne geçmektedir. Hem bedenle, hem de mal ile yapılan hac ibadetinde ise, bu özelliklerin hepsi bulunmaktadır. Hac ibadeti, baştan sona sembollerle dolu bir…

Devamını Oku

Hz. Peygamber ve Beden Dili

Hz. Peygamber’in çevresiyle ilişkilerinde, sözsüz ve sessiz iletişim kurduğu da anlaşılmaktadır. O’nun bazen sükut etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen de yüz renginin değişmesi, her hareketini ilgiyle izleyen ashabına bazı mesajları vermede yeterli olabilmekteydi. Bu mesajlardan bir kısmı ikrar/onay anlamında olumlu iken; bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma anlamını taşımaktaydı. Allah Rasulü’nün beden diliyle verdiği bu mesajları derhal dikkate alan sahabiler, gereğini yerine getirmekteydiler. [pdf-embedder url=”http://www.bunyaminerul.com/wp-content/uploads/2015/11/Hz.-Peygamber-ve-Beden-Dili.pdf”] Kutlu Doğum…

Devamını Oku

İlk Dönem Kur’an Okumaları (Sahabenin Kur’an’ı Anlama Çabaları Üzerine)

Bu tebliğde, sahabilerin Kur’an okumada, yani Kur’an’ı anlama ve yorumlamada gösterdikleri çabaları ve Kur’an’a farklı yaklaşımları yansıtılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, Buharî, Müslim ve Tirmizî’nin Cami’lerindeki Kitabu’t-Tefsir bölümleri ile Nesaî’nin Tefsir’i taranıp konu ile ilgili görülen diğer bazı rivayetlerle bir arada değerlendirilerek birtakım sonuçlara ulaşılmış­tır. Üç bölümden oluşan bu tebliğde önce Kur’an’ı okumada sahabenin sonraki nesillerden ayrıcalığı, ardından bu hususta farklı temayüller ve sonuç yerine de Hz. Peygamber ve sahabe tefsirinin…

Devamını Oku

Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler

Bendeniz, sizlere İlmiyeye mensup olup da geriye eser bırakan bazı İskilipli şahsiyetler ve onların eserlerinden söz edeceğim. Tebliğ için böyle bir konuyu seçerken elimizde sadece bir iki küçük matbu eser ile son dönemde yaşamış İskilipli bazı alimlerin isimleri vardı. Ancak biraz araştırdığımız zaman, yukarıda sözünü ettiğimiz bereket meyvesini verdi. [pdf-embedder url=”http://www.bunyaminerul.com/wp-content/uploads/2015/11/Türk-Kültüründe-iz-Bırakan.pdf”] Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler Sempozyumu, 23-25 Mayıs 1997, 1998, s. 340-364

Devamını Oku

Muhammad (Pbuh) and the Body Language

Companions, the collocutors of the Prophet (pbuh), out of their confidence in him, reflected on not only his words but also on his body language-both in the daily life and his talk. Because of their careful examinations and observations we can determine the body language used by the Prophet to a great degree through the narrated hadiths. Although the data on this is scattered in many hadith collections, it can…

Devamını Oku

Haccı Anlamak

Hac, aslında manevi ve deruni bir tecrübedir. Çünkü diğer ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl olan, aklileştirme değil, içselleştirmedir. Bu ibadetlerin, bazı dini ve dünyevi faydaları varsa da, asıl olan onların sırf Allah istediği için yapılmış olmasıdır. Hac, belli bir zaman ve belirli mekanlarda gerçekleşen bir ibadet olduğu için Müslümanlara zaman ve mekan mefhumunu, dünyada her şeyin belli bir düzen içinde gerçekleştiği şuurunu kazandırır. Buna göre hac, bir ay…

Devamını Oku