Bu tebliğde, sahabilerin Kur’an okumada, yani Kur’an’ı anlama ve yorumlamada gösterdikleri çabaları ve Kur’an’a farklı yaklaşımları yansıtılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, Buharî, Müslim ve Tirmizî’nin Cami’lerindeki Kitabu’t-Tefsir bölümleri ile Nesaî’nin Tefsir’i taranıp konu ile ilgili görülen diğer bazı rivayetlerle bir arada değerlendirilerek birtakım sonuçlara ulaşılmış­tır. Üç bölümden oluşan bu tebliğde önce Kur’an’ı okumada sahabenin sonraki nesillerden ayrıcalığı, ardından bu hususta farklı temayüller ve sonuç yerine de Hz. Peygamber ve sahabe tefsirinin nicelik ve niteliği üzerinde durulacaktır.

[pdf-embedder url=”http://www.bunyaminerul.com/wp-content/uploads/2015/11/sahabe.pdf”]

VII. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Müslümanlar, 14-15 Mayıs 2004 / Kayseri, 2005, s. 23-40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir