Siret Yazımında Ayet ve Rivayetlerin Kullanımında Görülen Problemler

İslami ilimlerin birçoğunda olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim ve hadislerin siretin en temel kaynakları olduğunda şüphe yoktur. Her Müslüman alim bunu teoride kabul etmekle birlikte, ne yazık ki siret yazımcılığında ayetlere ve rivayetlere yaklaşımda bir takım problemler görülmektedir. Biz bu konferansımızda, siret yazımcılığında ayet ve rivayetlerin kullanımında düşülen bazı önemli sorunlara işaret etmek istiyoruz. Sınırlı vakit nedeniyle her bir probleme sadece birer örnek vermekle yetineceğiz. Burada kısaca verilen örneklerin isabetli olup…

Read More

Bâd-ı Sabâ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih KOCA’nın hazırlayıp sunduğu,  Bâd-ı Sabâ programında hadis ile sünnetin gündelik hayatımızdaki  yeri konuşuldu.  

Read More

Tıbb-ı Nebevi Rivayetleri

Türkiye Hadis Meclisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tıbb-ı Nebevi Paneli, 16 Ekim 2015 Katılımcılar: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU, Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM.  

Read More