Arz u hâl

Parantez içi ifadeler ve çeşitli suretlerde yapılan ilaveler yoluyla söylemediğim sözleri şahsımın ifadeleri gibi gösteren bir mesaj, sosyal medyada ve çeşitli medya unsurlarınca yayılım göstermektedir.
Mesajın orijinal hali linkte verildiği şekildedir. Bunun dışında yazılanlara ve söylenenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum.

Read More

Bâd-ı Sabâ

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fatih KOCA’nın hazırlayıp sunduğu,  Bâd-ı Sabâ programında hadis ile sünnetin gündelik hayatımızdaki  yeri konuşuldu.  

Read More

Prof. Dr. Bünyamin Erul ile Peygamber Tasavvuru Üzerine

Sadece bizde değil İslam âleminin tamamında… Hatta bu asrın başı veya önceki asırlara döndüğümüzde Ahmediye, Muhammediye türü kitaplar vardır. Bu tür kitaplar menkıbevi anlayışı desteklemiştir. Hatta enteresandır bundan 70-80 sene önce halkın elinde Kur’an yokken, Anadolu’nun birçok yerinde halkın elinde bu Ahmediye, Muhammediye türü kitaplar yaygındı. İnsanlar peygamberi Kur’an’dan anlamayı değil de bu tür kitaplardan okumayı, anlamayı yeğlemişlerdir. Ve cahiliye peygamber anlayışından sonra Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu Kur’an-i peygamber anlayışı…

Read More