Arz u hâl

Parantez içi ifadeler ve çeşitli suretlerde yapılan ilaveler yoluyla söylemediğim sözleri şahsımın ifadeleri gibi gösteren bir mesaj, sosyal medyada ve çeşitli medya unsurlarınca yayılım göstermektedir.
Mesajın orijinal hali linkte verildiği şekildedir. Bunun dışında yazılanlara ve söylenenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum.

Read More